Registered trademarkHome CC-Proof Copyright TrademarkEuromerk

zoeken
domeinnaam | handelsnamen
merknamen | octrooien
gratis merkbewaking

> links <

online registreren
idee | merknaam
tv-format | octrooi

merkenbureau zoeken Amsterdam | Breda | meer...

Vragen over
auteursrecht | domeinnamen
handelsnamen | ideeën
inbreuk | kwekersrecht
merken | modellen
naburige rechten | octrooien
portretrecht | tv-formats

trefwoordenregister


nieuws
actueel | nieuwsbrieven | Twitter

 

Links op merkengebied

Benelux 
Benelux-bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE): De officiële instantie voor het deponeren van merken, tekeningen en modellen in de Benelux.
Beneluxvereniging voor Merken en Modellenrecht (BMM):  Beroepsvereniging van merken- en modellengemachtigden. Verzorgt opleidingen en certificering.
Beneluxstichting Beroepsopleiding Merken- en Modellengemachtigden (BBMM): Werkt onder toezicht van de BMM.

Europa
OHIM: Het officële bureau van de Europese Unie voor de registratie van merken en modellen.
Bureaus: Linkpagina op de OHIM_website met links naar o.a. nationale bureaus voor de Intellectuele Eigendom (linkpagina op OHIM-website).

Overige intellectuele eigendommen

Auteursrecht
Auteurswet
Stichting Brein: Private Nederlandse organisatie die zich inzet tegen inbreuken op intellectuele eigendomsrechten. Bekend om actie tegen The Pirate Bay.
Buma Stemra: Int auteursrechten voor muziekuitvoeringen en reproducties namens componisten en uitvoerende artiesten.
Creative Commons Nederland: CC licenties bieden creatieve makers de vrijheid om op een flexibele manier met hun auteursrechten om te gaan.

Domeinnamen
S.I.D.N.: het bedrijf achter .nl
W.I.P.O. Domain Name Dispute Resolution
: Voer voor juristen en andere liefhebbers op de website van de World Intellectual Property Organization.

Handelsnamen
Handelsnaamwet
Zie ook: pagina "handelsnamen zoeken"

Octrooien 
Rijksoctrooiwet 1995 
Nederlandse Orde van Octrooigemachtigden Beroepsorganisatie van beëdigd octrooigemachtigden. Adreslijsten, gedragsregels en meer...
NL Octrooicentrum Voorheen Octrooiraad / Bureau voor de Industriële Eigendom, Octrooicentrum Nederland. Agentschap van Het Ministerie van Economische Zaken (MinEz). Instantie voor de indiening van octrooiaanvragen.
Octrooiregister "Onderdeel" van Octrooicentrum. Bevat status informatie mb.t. verleende octrooien vanaf 1912.

 

Merkentaal

Trefwoordenregister

Trefwoorden: In deze kolom vindt u uitleg over veelgebruikte termen op het gebied van merk en marketing.

Trefwoord: Uitleg

 

Wij maken gebruik van Google Analytics
Informatie over cookies
   
| home | merkenbureau | vacatures | website | tarieven | links | disclaimer | contact |