Registered trademarkHome CC-Proof Copyright TrademarkEuromerk

zoeken
domeinnaam | handelsnamen
merknamen | octrooien
gratis merkbewaking

> links <

online registreren
idee | merknaam
tv-format | octrooi

merkenbureau zoeken Amsterdam | Breda | meer...

Vragen over
auteursrecht | domeinnamen
handelsnamen | ideeën
inbreuk | kwekersrecht
merken | modellen
naburige rechten | octrooien
portretrecht | tv-formats

trefwoordenregister


nieuws
actueel | nieuwsbrieven | Twitter

 

Vragen over handelsnamen

Een handelsnaam kiezen
Na het besluit om een eigen onderneming te starten is de volgende stap:  het kiezen van een handelsnaam.

Wordt het een beschrijvende naam, zoals Beter bed?
Gaat u uw achternaam gebruiken zoals Johan Blokker en Freddie Heijneken?
Of kiest u voor een fantasie-naam?

Als u ervoor kiest om een fantasie-naam te gaan gebruiken:

  • is de kans kleiner dat er conflicterende merken of handelsnamen opduiken;
  • is de kans groter dat er geschikte domeinnamen beschikbaar zijn;
  • en is de kans groter dat uw handelsnaam ook als merk geregistreerd kan worden.
Afgezien van het beantwoorden van een paar strategische vragen, zijn er ook nog een paar spelregels waar u zich aan moet houden.

Onderstaande informatie is niet volledig. Neem voor meer informatie en advies contact op met uw Kamer van Koophandel.

Wat is een handelsnaam?
De letterlijke tekst van artikel 1 van de handelsnaamwet luidt: "Onder handelsnaam verstaat deze wet de naam waaronder een onderneming wordt gedreven".

Hoe ontstaat het recht op een handelsnaam?
Dat recht onstaat door de naam als eerste te gebruiken. Bijvoorbeeld op uw briefpapier, visitekaartje of bedrijfswagen, of door uw handelsnaam in te schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Wat zijn de kosten en een handelsnaam?  
Aan het verkrijgen van het recht op een handelsnaam zijn geen kosten verbonden. Het recht ontstaat door de naam te gebruiken.

Hoe eindigt het recht op een handelsnaam? 
Het recht op een handelsnaam eindigt als u stopt de naam te gebruiken. Doorgaans kan een handelsnaam vanaf 1 jaar na het stoppen van de activiteiten gebruikt worden door een andere onderneming, tenzij hierdoor verwarring kan ontstaan bij het publiek.

Ben ik vrij in de keuze van een handelsnaam?
Er zijn omstandigheden waaronder GEEN recht kan ontstaan op het voeren van een handelsnaam.

Het is verboden om een handelsnaam te voeren die reeds in gebruik was, of een gelijkluidende handelsnaam indien deze tot verwarring zou kunnen leiden.

Het is verboden een handelsnaam te voeren die gelijk is aan, lijkt op, of een merknaam bevat die aan een ander toebehoort, indien daardoor verwarring zou kunnen ontstaan. Zie de pagina: Merknamen zoeken.

Het is verboden om een handelsnaam te kiezen die in strijd met de waarheid aanduidt dat de onderneming zou behoren aan een juridische entiteit, zoals een V.O.F., C.V., B.V. of N.V.

De handelsnaam mag niet de indruk wekken dat de onderneming geheel of gedeeltelijk aan een ander zou toebehoren. Bij de verkoop van een 250-jaar oud notariskantoor hoeft de naam natuurlijk niet te worden gewijzigd. De kans op verwarring is immers gering.

Wanneer is er sprake van verwarring?
Bij de vraag of er verwarring zou kunnen optreden, spelen de aard van de ondernemingen en de locatie waar zij gevestigd zijn een grote rol:

Een taxibedrijf en een slagerij met de naam "Vermeulen" zitten elkaar niet in de weg, en ook twee dorpscafés in Limburg en Groningen met de naam "de Witte Molen" kunnen best naast elkaar bestaan. Anders is het wanneer iemand in Amsterdam een grand café zou beginnen met de naam "Nieuwspoort. Het Haagse "Nieuwspoort geniet immers landelijke bekendheid. De eigenaar van de nieuwe zaak zou zonder daarvoor enige inspanning te verrichten kunnen profiteren van de reputatie van de eerste, en deze zelfs kunnen schaden.

In welk gebied geldt het recht op het gebruik van een handelsnaam?
Dat recht is beperkt tot het Nederlands grondgebied. In veel gevallen geldt het recht echter slechts regionaal.

Is het recht op het gebruik van een handelsnaam overdraagbaar?
Het recht op het gebruik van een handelsnaam is overdraagbaar bij erfopvolging en bij verkoop van de onderneming.

Met welke andere zaken moet ik nog meer rekening houden bij de keuze van een handelsnaam?
Zie hiervoor de pagina: merkstrategie.

Voor veelgestelde vragen over het handelsregister...
Bezoek de website van de Kamer van Koophandel.

 

Merkentaal

Trefwoordenregister

Onderscheidend: Om voor inschrijving (registratie) in aanmerking te komen moet een merk onderscheidend vermogen hebben. Volgens de Benelux Merkenwet worden als merken beschouwd “alle tekens die (...), mits zij de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden”.

Elk teken dat onderscheidend vermogen bezit kan dus in principe als merk beschermd worden. Als de consument aan een bepaald teken een product of dienst kan herkennen (onderscheiden van andere producten of diensten) dan bezit zo'n teken onderscheidend vermogen.

Een aanduiding als "Grote broek" zal dus niet zal worden ingeschreven voor een kledingmerk. Voor een pretpark of restaurant kan de naam natuurlijk wél onderscheidend zijn.

Merken die onderscheidend vermogen missen kunnen (mits zij geen inbreuk maken op oudere rechten) vaak wel als beeldmerk worden ingeschreven:

"Het Concertgebouw" heeft zowel in de Benelux als internationaal onderscheidend vermogen. Het gecombineerde merk (hierboven) is op 1 augustus 1999 ingeschreven in het Benelux merkenregister. Het woordmerk "Het Concertgebouw" is op 16 mei 2012 bij het OHIM ingeschreven als gemeenschapsmerk.

Wiki onderwerp: Volgende onderwerp.

 

Wij maken gebruik van Google Analytics
Informatie over cookies
   
| home | merkenbureau | vacatures | website | tarieven | links | disclaimer | contact |