Registered trademarkHome CC-Proof Copyright TrademarkEuromerk

zoeken
domeinnaam | handelsnamen
merknamen | octrooien
gratis merkbewaking

> links <

online registreren
idee | merknaam
tv-format | octrooi

merkenbureau zoeken Amsterdam | Breda | meer...

Vragen over
auteursrecht | domeinnamen
handelsnamen | ideeën
inbreuk | kwekersrecht
merken | modellen
naburige rechten | octrooien
portretrecht | tv-formats

trefwoordenregister


nieuws
actueel | nieuwsbrieven | Twitter

 

Vragen over portretrecht

- Waar in onderstaande tekst de term fotograaf gebruikt wordt, wordt hiermee degene bedoeld die het auteursrecht op een portret bezit.
- Waar de term foto wordt gebruikt, worden hiermee alle soorten van portretten bedoeld.
- Als er in de tekst sprake is van de geportretteerde moet dat gelezen worden als de geportretteerde of diens nabestaande(n).

Wat is een portret?
Een portret is te omschrijven als een twee- of driedimensionale afbeelding, een geluidsopname, animatie of filmopname waarop één of meer personen herkenbaar zijn vastgelegd.

Wat is het verschil tussen auteursrecht en portretrecht?
Als u mensen portretteert bent u eigenaar van het auteursrecht.
Het portretrecht beschermt de rechten van de geportretteerde.

Wat is de geldigheidsduur van het portretrecht?
Het portretrecht gaat over op de nabestaanden van de geportretterde en eindigt 10 jaar na zijn overlijden.

Mag een fotograaf zonder toestemming een portret publiceren?
De Wet zegt hierover: Tenzij anders is overeengekomen mag de maker van een portret dit niet openbaar maken zonder toestemming van de geportretteerde.

Is toestemming altijd nodig?
In de praktijk spelen termen als belang, redelijk belang en algemeen belang een grote rol in het portretrecht. Een enkel voorbeeld:

Een parlementair journalist die binnen de muren van de Tweede Kamer een minister interviewt over een wetsvoorstel m.b.t. de legalisering van prostitutie, kan dat interview doorgaans uitzenden zonder toestemming van die minister.

Als hij dezelfde minister in een interview zou confronteren met een foto van een bordeelbezoek dat niet als "werkbezoek" kan worden uitgelegd,  dan heeft de minister een duidelijk belang bij het verbieden van de uitzending.

Welke regels gelden er als op één afbeelding meerdere personen zijn geportretteerd?
Als op één portret meerdere personen zijn afgebeeld, dan hebben zij allen dezelfde rechten en plichten. 

Mag een in opdracht van de geportretteerde gemaakte foto zonder toestemming van de fotograaf worden verveelvoudigd?
Dat mag, mits in opdracht van, met goedkeuring van, of door de geportretteerde.

Mag een in opdracht van de geportretteerde gemaakte foto zonder toestemming van de fotograaf door derden worden overgenomen voor publicatie?
Dat mag, mits met toestemming van de geportretteerde en (indien bekend) onder vermelding van de naam van de fotograaf.

Welke rechten heeft de geportretteerde op het moment dat zijn belangen worden geschaad of geschaad dreigen te worden?
De belanghebbende heeft het recht om afgifte te eisen van de portretten en de materialen of werktuigen waarmee ze zijn gemaakt, waarna ze vernietigd kunnen worden.


Bezoek ook de pagina Vragen over Auteursrecht.

De stormachtigde ontwikkeling van de media en met name het internet hebben veel nieuwe situaties opgeleverd die op één of andere manier te maken hebben met portretrecht. Zo kunnen door het taggen en het gebruik van de Face finder plugin op Facebook buitengewoon vervelende situaties ontstaan.

Wil je meer lezen over deze interessante materie, bezoek dan zeker Ius Mentis, de blog van IT-jurist Arnoud Engelfriet.

Links:
IUS mentis | De wet uitgelegd aan techneuten, en techniek aan juristen
IEPT Rechtspraak | Intellectueel eigendom & Marketingrecht
Boek9 | Intellectuele Eigendom: Actualiteiten & Commentaren

 

Merkentaal

Trefwoordenregister

Jurisprudentie: Sinds het opstellen van de Auteurswet (en vele andere wetten) is er één en ander veranderd. Vele vragen worden in de oude wetteksten niet beantwoord, vele situaties worden niet beschreven.
Rechters doen uitspraken over deze zaken waarbij ze zich laten leiden door hun ervaring en gezonde rechtsgevoel. Zij vragen zich hierbij steeds af: "Wat is de intentie (de bedoeling) van de wet."  De samenvoeging van deze uitspraken wordt jurisprudentie genoemd. Zowel advocaten als rechters maken veel gebruik van de jurisprudentie.

Wiki onderwerp: Volgende onderwerp.

 

Wij maken gebruik van Google Analytics
Informatie over cookies
   
| home | merkenbureau | vacatures | website | tarieven | links | disclaimer | contact |