Registered trademarkHome CC-Proof Copyright TrademarkEuromerk

zoeken
domeinnaam | handelsnamen
merknamen | octrooien
gratis merkbewaking

> links <

online registreren
idee | merknaam
tv-format | octrooi

merkenbureau zoeken Amsterdam | Breda | meer...

Vragen over
auteursrecht | domeinnamen
handelsnamen | ideeën
inbreuk | kwekersrecht
merken | modellen
naburige rechten | octrooien
portretrecht | tv-formats

trefwoordenregister


nieuws
actueel | nieuwsbrieven | Twitter

 

Vragen over naburige rechten

Wat zijn naburige rechten?
Het auteursrecht beschermt de rechten van auteurs zoals schrijvers, componisten, toneelschrijvers en beeldend kunstenaars.
Het naburig recht beschermt de rechten van uitvoerende kunstenaars.

Wat voor recht geeft de Wet op naburige rechten?
Het naburig recht geeft uitvoerende kunstenaars, producenten van geluidsdragers en omroeporganisaties het exclusieve recht om toestemming te geven voor het reproduceren, openbaar maken en exploiteren van hun werk. In de regel moet iedereen die daar toestemming voor krijgt een vergoeding betalen.

Wie is uitvoerend kunstenaar?
Uitvoerende kunstenaar is "de toneelspeler, zanger, musicus, danser en iedere andere persoon die een werk van letterkunde of kunst opvoert, zingt, voordraagt of op enige andere wijze uitvoert, alsmede de artiest, die een variété- of circusnummer of een poppenspel uitvoert;"

Wordt de uitvoerend kunstenaar automatisch eigenaar van naburige rechten op het moment van uitvoering?
Vaak zijn er meerdere partijen betrokken bij een uitvoering. Bij de opname van een uitvoering van een musical zijn dit bijvoorbeeld: een omroep, een tv-producent, een schouwburgdirecteur, een theaterproducent, een choreograaf, dansers, orkestleden... Om onnodig complexe situaties en discussies te voorkomen zal in de praktijk bij voorkeur contractueel worden vastgelegd aan wie de naburige rechten toekomen. In bovenstaand geval lijkt de theaterproducent het meest voor de hand te liggen.

Heeft een uitvoerend kunstenaar toestemming van de auteur nodig?
Het is niet zo dat iedere feestband toestemming moet vragen aan de nabestaanden van André Hazes om "De Vlieger" te mogen spelen.

Kan een auteur de uitvoering van zijn werk verbieden?
Dat kan mits daartoe "zwaarwegende redenen" zijn. De auteur of zijn nabestaanden kunnen bijvoorbeeld het staken van de uitvoering van een toneelstuk  eisen als de bewerking van dat stuk afdoet aan de reputatie van de auteur of in strijd is met de goede zeden.

 

Merkentaal

Trefwoordenregister

Marktsegmentatie: Sommige consumenten willen een merk dat ze kennen van de televisie, anderen kopen liever een goedkoper B-merk of geven de voorkeur aan een huismerk.

In feite is marktsegmentatie niets anders dan het in kaart brengen en bedienen van verschillende groepen consumenten.

Een fabrikant van voedingsmiddelen kan door marktsegmentatie twee bijna identieke producten in verschillende verpakkingen in verschillende winkels, of zelfs naast elkaar op het schap leggen.

Wiki onderwerp: Volgende onderwerp.

 

Wij maken gebruik van Google Analytics
Informatie over cookies
   
| home | merkenbureau | vacatures | website | tarieven | links | disclaimer | contact |