Registered trademarkHome CC-Proof Copyright TrademarkEuromerk

zoeken
domeinnaam | handelsnamen
merknamen | octrooien
gratis merkbewaking

> links <

online registreren
idee | merknaam
tv-format | octrooi

merkenbureau zoeken Amsterdam | Breda | meer...

Vragen over
auteursrecht | domeinnamen
handelsnamen | ideeën
inbreuk | kwekersrecht
merken | modellen
naburige rechten | octrooien
portretrecht | tv-formats

trefwoordenregister


nieuws
actueel | nieuwsbrieven | Twitter

 

Vragen over auteursrecht

Onderstaande informatie is mede samengesteld op basis van de auteurswet van 23 september 1912. Onderstaande informatie is niet compleet en niet per definitie (nog) correct of actueel

Wat is auteursrecht?
In artikel 1 van de auteurswet van 23 september 2013 is vastgelegd: "Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld".

Hoe ontstaat auteursrecht?
Auteursrecht ontstaat op het moment van creatie van een werk met een eigen oorspronkelijk karakter, dat het stempel van de maker draagt.

Wat is een werk met een eigen oorspronkelijk karakter?
Om een eigen oorspronkelijk karakter te hebben moet het menselijkerwijs uitgesloten zijn dat twee makers tot een zelfde werk komen.

Wie is de maker van een werk?
Indien een werk is tot stand gebracht naar het ontwerp van een ander en onder diens leiding en toezicht, wordt deze als de maker van dat werk aangemerkt. Indien er sprake is van een werk waaraan meerdere personen hebben bijgedragen, wordt (onverminderd het auteursrecht op ieder werk afzonderlijk) als maker degene aangemerkt onder wiens leiding het werk tot stand gekomen is.

Wie is rechthebbende als het werk in loondienst wordt gemaakt?
De werkgever, tenzij anders is overeengekomen.

Wie komt het auteursrecht van software of van een website toe?
Als u opdracht geeft tot het schrijven van software of het bouwen van een website, moeten er duidelijke afspraken worden gemaakt over wie het auteursrecht toekomt. Deze moeten schriftelijk worden vastgelegd. Tenzij anders is overeengekomen, heeft de programmeur auteursrecht op de software en de vormgever op het uiterlijk van de site.

Hoe kan ik bewijzen dat ík de maker ben van een werk (foto, script, boek, spel, format...)?
U kunt (de verschillende fasen van) uw werk al voor publicatie online registreren. U heeft dan een bewijs van de datum van de creatie van uw werk, dat u later in een gerechtelijke procedure tegen de inbreukpleger kunt gebruiken. (meer...)

Kan auteursrecht worden overgedragen?
Auteursrecht kan worden overgedragen. In geval van overlijden van de maker, komt het auteursrecht toe aan de wettelijke erfgenamen. Dat kunnen nabestaanden zijn, maar in voorkomend geval bijvoorbeeld ook een andere partij zoals een uitgeverij of stichting, indien dat zo is overeengekomen.

Hoe lang is auteursrecht geldig?
Het auteursrecht verloopt 70 jaar na het overlijden van de (langstlevende) maker van het werk. De sprookjes van Grimm kunnen dus 1:1 worden overgenomen en uitgegeven. Uitgeverij Van Oorschot betaalt geen auteursrechten aan (de nabestaanden van) reeds lang overleden Rusische schrijvers, maar voor de auteursrechten op vertalingen moet zij wel betalen.

 

Merkentaal

Trefwoordenregister

Eigen merk:ook wel private label of huismerk genoemd. Een product dat door de fabrikant is voorzien van een verpakking en bedrukking volgens de specificaties van de klant. Een eigen merk kan gebruikt worden als paraplumerk (zoals Euroshopper) of voor een specifiek product zoals een fles wijn in een kerstpakket.

Made in...: De aanduiding "Made in Germany" is na de eerste wereldoorlog bedacht door Engelse fabrikanten om de indruk te wekken dat Duitse producten van slechte kwaliteit waren. Het effect was echter tegengesteld. De aanduiding "Made in Germany" werd een symbool voor kwaliteit. Iets waar de Engelsen nog lang last van hebben gehad. De aanduiding Made in Japan staat al jaren lang voor kwaliteit (denk aan Honda) en met "Made in China" zal het over enkele jaren niet anders zijn.

Inburgering: Om in aanmerking te komen voor inschrijving in het Merkenregister moet een merk onderscheidend zijn. Een woordencombinatie als "Beter bed" is dat natuurlijk niet. Van "Beter Bed" is dus alleen het bekende beeldmerk gedeponeerd. Inmiddels is het merk wel ingeburgerd. Een concurrent zou het na gebuik van de aanduiding "Beter Bed" of "Beter Bank" misschien nog een zware dobber kunnen krijgen in de rechtszaal. Andere voorbeelden van "niet-onderscheidende" merken zijn Algemeen Dagblad en Volkswagen.

 

Wij maken gebruik van Google Analytics
Informatie over cookies
   
| home | merkenbureau | vacatures | website | tarieven | links | disclaimer | contact |