Registered trademarkHome CC-Proof Copyright TrademarkEuromerk

zoeken
domeinnaam | handelsnamen
merknamen | octrooien
gratis merkbewaking

> links <

online registreren
idee | merknaam
tv-format | octrooi

merkenbureau zoeken Amsterdam | Breda | meer...

Vragen over
auteursrecht | domeinnamen
handelsnamen | ideeën
inbreuk | kwekersrecht
merken | modellen
naburige rechten | octrooien
portretrecht | tv-formats

trefwoordenregister


nieuws
actueel | nieuwsbrieven | Twitter

 

Merkbewaking

Wat is merkbewaking...
Merkbewaking kan bestaan uit:
- het controleren op nieuwe merken
- het aantekenen van bezwaar tegen de registratie van nieuwe merken
- het optreden tegen inbreukmakers

Is het belangrijk?
Misbruik van uw merk kan leiden tot omzetverlies en reputatieschade. Bovendien kunnen inbreukmakers meeliften op uw goede naam en als u advertentiekosten maakt, profiteren zij daarvan door het vergroten van "hun" naamsbekendheid.

Wat kost het?
De kosten van merkbewaking zijn geheel afhankelijk van de afspraken die u maakt met uw merkengemachtigde en de wijze en frequentie waarmee hij of zij voor u op moet treden. Bij een aantal merkenbureaus is een jaar controle op nieuwe merken inclusief als u een merk laat registreren.

Over het algemeen zal een abonnement op merkbewaking niet zo duur zijn want:
- merkbewaking  kan deels geautomatiseerd worden;
- het merkenbureau houdt zo regelmatig contact mijn haar klanten;
- in het geval dat iemand inbreuk maakt op uw rechten kan de gemachtigde voor u optreden.

Wilt u zelf onderzoek doen naar nieuwe merken?
U kunt uw merknaam zelf bewaken door onderzoek doen naar nieuwe merken via de website TM-View, maar wij adviseren om dit toch door een merkengemachtigde te laten doen. Een merkengemachtigde beschikt over meer mogelijkheden (zoals zoeken op klank), en voor een juiste interpretatie van de resultaten is niet zelden jarenlange ervarig en kennis van de jurisprudentie noodzakelijk.

 

Merkentaal

Trefwoordenregister

Beneluxmerk: Een merk dat bij het BOIP ingeschreven is voor de Benelux. (FAQ)

Europees merk: Een merk dat bij het OHIM ingeschreven is voor alle landen van de Europese Unie. (FAQ)

Merkenregister: Lijst van alle door de Benelux Merkenwet beschermde, gedeponeerde merken. Het register wordt bijgehouden door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). (FAQ)

BBIE: Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. (FAQ)

 

Wij maken gebruik van Google Analytics
Informatie over cookies
   
| home | merkenbureau | vacatures | website | tarieven | links | disclaimer | contact |