Registered trademarkHome CC-Proof Copyright TrademarkEuromerk

zoeken
domeinnaam | handelsnamen
merknamen | octrooien
gratis merkbewaking

> links <

online registreren
idee | merknaam
tv-format | octrooi

merkenbureau zoeken Amsterdam | Breda | meer...

Vragen over
auteursrecht | domeinnamen
handelsnamen | ideeën
inbreuk | kwekersrecht
merken | modellen
naburige rechten | octrooien
portretrecht | tv-formats

trefwoordenregister


nieuws
actueel | nieuwsbrieven | Twitter

 

Online een idee registreren

Zie ook: veelgestelde vragen over ideeën.

Onderstaand vindt u de verschillende mogelijkheden op alfabetische volgorde: Belastingdienst / CC-Proof /  File-Reg / iDepot

Voor alle opties geldt: het registreren van een idee levert geen rechten op. Het kan wél dienen als bewijsmateriaal in een rechtszaak.

Let op: onderstaande tarieven kunnen inmiddels gewijzigd zijn.

Logo Belastingdienst

Een idee laten registreren bij de Belastingdienst

In het verleden kon men een idee laten registreren door het in een gesloten envelop aan te bieden bij de belastingdienst. Het idee zelf werd niet geregistreerd. De belastingdienst zette slechts een datum/tijdstempel op de envelop, die na opening éénmalig als bewijs kon dienen. Sinds 1 januari 2013 is het niet meer mogelijk om een idee te laten registreren bij de Belastingdienst. Alleen akten waarvan de registratie verplicht is worden nog geregistreerd.

CC Proof - Ideeën kun je registreren!!

Een idee via internet vastlegen bij CC-Proof (aanbevolen)

Bij CC-Proof kunnen ideeën elektronisch worden aangeleverd.
Na registratie kan worden gekozen voor "de Kluis" of  "de Arena".
Als u kiest voor "de Kluis" wordt uw idee alleen voorzien van een digitale handtekening die u later kunt gebruiken als bewijs in een juridisch geschil. Als u ervoor kiest om uw idee bovendien in "de Arena" te plaatsen, kunnen geselecteerde bedrijven en investeerders uw idee of uitvinding bekijken.

Ga voor meer informatie naar ccproof.nl en de bezoek daar de pagina "idee beschermen" (bovenste navigatiemeu).

Logo File-Reg

Uw idee vastleggen bij File-Reg

Door de lage kosten per registratie is File-Reg bij uitstek geschikt voor mensen die de verschillende stappen in de ontwikkeling van een ontwerp of prototype willen vastleggen. File-Reg biedt gratis juridische ondersteuning wanneer inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht van haar klanten.

Logo BBIE

iDepot

Het iDepot is een dienst van het BBIE. De kosten van een enkelvoudig iDepot bedragen 35 Euro tot 100MB (bewaartermijn 5 jaar). Het openen van een creditrekening kost 350 Euro.

 

Merkentaal

Trefwoordenregister

Enkelvoudig depot: een juridische term welke betrekking heeft op het merken- en modellenrecht: een depot (aanvraag tot inschrijving) waarin slechts één merk, tekening of model wordt aangeboden.

Meervoudig depot: een juridische term welke betrekking heeft het modellenrecht: een depot waarin meerdere tekeningen of modellen worden ondergebracht.

Een aanvraag tot inschrijving van een merk, tekening of model wordt ingediend bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE).

Beschrijvende merknaam: Om voor inschrijving in het merkenregister in aanmerking te komen moet een woordmerk aan een aantal eisen voldoen. Eén van die eisen is, dat het merk niet "beschrijvend" mag zijn. "Beter Bed" zou (indien het een nieuwe inschrijving betrof), dus zeker niet geaccepteerd worden. Het merk is danook ingeschreven als beeldmerk.

Beter Bed zou een procedure kunnen beginnen tegen Beter Bad en een beroep doen op "inburgering", maar ondertussen kan Beter Bad mooi meeliften op de goede naam van de beddenverkoper.


 

Wij maken gebruik van Google Analytics
Informatie over cookies
   
| home | merkenbureau | vacatures | website | tarieven | links | disclaimer | contact |