Registered trademarkHome CC-Proof Copyright TrademarkEuromerk

zoeken
domeinnaam | handelsnamen
merknamen | octrooien
gratis merkbewaking

> links <

online registreren
idee | merknaam
tv-format | octrooi

merkenbureau zoeken Amsterdam | Breda | meer...

Vragen over
auteursrecht | domeinnamen
handelsnamen | ideeën
inbreuk | kwekersrecht
merken | modellen
naburige rechten | octrooien
portretrecht | tv-formats

trefwoordenregister


nieuws
actueel | nieuwsbrieven | Twitter

 

Vragen over modelrecht

Wat is een model?
"Een tekening of model is het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan dat nieuw is en een eigen karakter heeft. Het uiterlijk wordt afgeleid uit de kenmerken van met name de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur of de materialen van het voortbrengsel zelf of de versiering ervan. Onder voort-brengselen worden zowel op industriële als op ambachtelijke wijze vervaardigde voorwerpen verstaan."
Bron: Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

Hoe is de bescherming van Modellen geregeld?
De bescherming van modellen is vastgelegd in de Benelux Wet voor Tekeningen of Modellen uit 1966. Deze wet is met ingang van 1 september 2006 vervangen door het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom. In deze wet is de bescherming van zowel Merken als Tekeningen of modellen geregeld.

Moet een model nieuw zijn om het te kunnen registreren?
Een model moet niet alleen nieuw zijn maar ook een eigen karakter hebben.
- Een model wordt als nieuw beschouwd wanneer op de depot- of prioriteitsdatum geen (bijna) identiek model bij het publiek bekend is gesteld.
- Een model heeft een eigen karakter wanneer de algemene indruk verschilt van de algemene indruk die wordt gewekt door reeds bekende modellen.

Bij welke instantie moet ik mijn model deponeren?
Modellen worden gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. U kunt een model natuurlijk zelf deponeren maar beter is het om de hulp in te schakelen van een Merkengemachtigde.

Hoe lang is een model beschermd na registratie?
De beschermingsduur van een modeldepot is 5 jaar vanaf de depotdatum. Deze is maximaal te verlengen met vier termijnen van elk vijf jaar.

Model- of merkregistratie?
De bescherming van een merk kan onbeperkt verlengd worden. Als Coca-Cola de vorm van haar fles alleen als model had geregistreerd zou de beschermings-termijn al lang zijn verstreken.

Kan ik een model met een technische functie beschermen?
Als de vorm van een voortbrengsel noodzakelijkerwijs wordt bepaald door de technische eigenschappen waaraan het moet voldoen, is modelbescherming niet mogelijk. In zulke gevallen moet onderzocht worden of bescherming door middel van een octrooi kan worden verkregen. 

Is een logo nu een tekening of een merk?
Zowel tekeningen als beeldmerken (logo's) vallen onder Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom. Kenmerkend van een logo is, dat het (meestal) verbonden is aan een bedrijfsnaam. Een tweedimensionaal ontwerp zoals een logo kun je natuurlijk als merk registreren...

Mijn model is nog niet af. Kan ik het al beschermen?
U kunt de verschillende stadia van ontwikkeling vast leggen bij een online registratiedienst zoals CC-proof.

Kan ik mijn model registreren bij de belastingdienst?
Nee, dat kan niet meer. Tot 1 januari 2013 konden mensen een model of een idee "vastleggen" bij de Belastingdienst om later aan te kunnen tonen dat men "eigenaar" was van dat idee. Een medewerker van de Belastingdienst zette een datum/tijd-stempel op een gesloten envelop die na opening éénmalig gebruikt kon worden als bewijsmateriaal.

De Belastingdienst registreert nu alleen nog akten waarvan registratie verplicht is gesteld.

Kan ik mijn model digitaal vastleggen?
Tegenwoordig wordt steeds vaker gebruik gemaakt van elektronische registratiediensten zoals CC-PROOF.

 

Merkentaal

Trefwoordenregister

Weigering:De inschrijving van een merk bij het Benelux Merken en modellenregister kan geweigerd worden:

a) indien het merk in strijd is met de goede zeden of de openbare orde;
b) indien het merk tot misleiding kan leiden, bijvoorbeeld over de geografische afkomst van een product;
c) indien minder dan 3 jaar geleden een recht op een collectief merk voor soortgelijke waren of diensten is vervallen;
d) indien minder dan 2 jaar geleden een recht op een individueel merk voor soortgelijke waren of diensten is vervallen;
e) indien het merk tot verwarring kan leiden met een algemeen bekend merk;
f) indien de inschrijving te kwader trouw was;
g) in bepaalde gevallen indien het een merk betreft voor dranken met geografische aanduiding in de naam.

Voor de volledige tekst, zie het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom op wetten.overheid.nl

3-D merken: De vorm van producten beschermen door het registreren van een 3D-merk is niet eenvoudig. De criteria zijn streng. In het kort samengevat zou men kunnen zeggen dat: voor een 3-D merk alle criteria gelden die voor ieder ander vormmerk gelden EN dat de consument het ontwerp direct aan één specifiek product of de procucent moet koppelen.

Dit ontwerp van de Coca-Cola fles is op 25 juni 2002 gedeponeerd als 3-D merk.

Dit ontwerp haalde het niet. De vorm wordt niet direct geassocieerd met het merk (Capri-Sun) of de fabrikant (Deutsche SiSi-Werke).

 

Wij maken gebruik van Google Analytics
Informatie over cookies
   
| home | merkenbureau | vacatures | website | tarieven | links | disclaimer | contact |