Registered trademarkHome CC-Proof Copyright TrademarkEuromerk

zoeken
domeinnaam | handelsnamen
merknamen | octrooien
gratis merkbewaking

> links <

online registreren
idee | merknaam
tv-format | octrooi

merkenbureau zoeken Amsterdam | Breda | meer...

Vragen over
auteursrecht | domeinnamen
handelsnamen | ideeën
inbreuk | kwekersrecht
merken | modellen
naburige rechten | octrooien
portretrecht | tv-formats

trefwoordenregister


nieuws
actueel | nieuwsbrieven | Twitter

 

Online octrooi aanvragen

Uitgebreide informatie over octrooien (patenten) vindt u elders op deze website op de pagina veelgestelde vragen over octrooien.

Nog niet zo lang geleden is een klein aantal octrooibureau's begonnen met het bieden van een online service voor het registreren van octrooien.

De voordelen van online octrooi aanvragen (online patent aanvragen) zijn duidelijk:

  • tijdsbesparing: de cliënt hoeft niet, of minder te reizen;
  • kostenreductie door efficiëntere communicatie. 

De aanbieders:

Get-A-Patent | Next generation patenting

Octrooi in één dag?

Er zijn bedrijven die al dan niet door hun naamgeving de indruk wekken dat zij binnen één werkdag een product kunnen beschermen.

Op de website van één van deze bedrijven staat te lezen:

En verder: "(bedrijfsnaam... ) biedt u de unieke mogelijkheid om binnen één werkdag uw product te beschermen."

Dit is niet mogelijk, om twee redenen:

  1. De inschrijvingsprocedure van een merk duurt langer dan drie maanden en een octrooiverlening duurt anderhalf jaar.
  2. Merken kunnen worden geweigerd (Heineken) en octrooiaanvragen op reeds bestaande producten (het wiel) zijn volslagen zinloos.

Wij adviseren u niet om met deze bedrijven in zee te gaan!

 

Merkentaal

Trefwoordenregister

"Octrooi" of "patent": Over het gebruik van de termen "octrooi" en "patent" kunnen we kort zijn. Ze betekenen precies hetzelfde, namelijk: het intellectueel eigendom van de uitvinder of het stuk papier waarop dat is vastgelegd. Beiden aanduidingen zijn correct.

De overheid en de beroepsgroep van IE-juristen hanteren sinds een aantal jaar de term "octrooi" (-gemachtigde, -aanvraag, -bureau...). In de volksmond wordt voor het Intellectueel Eigendomsrecht op een uitvinding nog steeds de term "patent" gebruikt.

Gezien het feit dan niet de overheid, maar het volk leidinggevend is voor Van Dale, zal de term "patent" voorlopig nog wel even blijven bestaan.

Van Dale: "ergens patent op hebben: iets bijzonder goed kunnen"

Octrooigemachtigde: Een octrooigemachtigde heeft naast een technische opleiding ook een stevige juridische basis, toegespitst op Intellectueel Eigendomsrecht. Hij kan aan de hand van de stand der techniek bepalen of een octrooiaanvrage kansrijk is, hij kan voor u een octrooi opstellen en indienen, en hij kan namens u optreden als er inbreuk op uw rechten wordt gemaakt. Voor het zoeken naar een octrooigemachtigde in een specifiek vakgebied, verwijzen wij u graag naar www.octrooigemachtigde.com

 

Wij maken gebruik van Google Analytics
Informatie over cookies
   
| home | merkenbureau | vacatures | website | tarieven | links | disclaimer | contact |