Registered trademarkHome CC-Proof Copyright TrademarkEuromerk

zoeken
domeinnaam | handelsnamen
merknamen | octrooien
gratis merkbewaking

> links <

online registreren
idee | merknaam
tv-format | octrooi

merkenbureau zoeken Amsterdam | Breda | meer...

Vragen over
auteursrecht | domeinnamen
handelsnamen | ideeën
inbreuk | kwekersrecht
merken | modellen
naburige rechten | octrooien
portretrecht | tv-formats

trefwoordenregister


nieuws
actueel | nieuwsbrieven | Twitter

 

Vragen over het registreren van ideeën

Een bijdrage van CC Proof

Auteursrecht over ideeën
Een idee kan onder het auteursrecht vallen wanneer deze concreet in woorden is uitgewerkt. Hoe gedetailleerder en concreter een idee is uitgewerkt, hoe beter het idee auteursrechtelijk beschermd is.

Wat is Auteursrecht?
Het auteursrecht of copyright is het exclusieve recht van de maker van een oorspronkelijk werk van letterkunde, wetenschap of kunst - of van zijn rechtverkrijgenden - om dit werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Onder het begrip werk wordt verstaan ‘een voortbrengsel dat vatbaar is voor menselijke waarneming, een eigen en oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt’. Werken die voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kunnen komen zijn boeken, songteksten, werken van beeldende kunst en TV formats. Ideeën en methoden dienen dus concreet te zijn uitgewerkt om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen.

Je hebt al auteursrecht!
Het auteursrecht ontstaat vanzelf, zonder formaliteiten. De enkele schepping van het werk is voldoende mits de schepping zintuiglijk waarneembaar is. Zo zullen een roman en een TV format pas auteursrechtelijk beschermd zijn wanneer deze daadwerkelijk aan het papier zijn toevertrouwd. Het auteursrecht onderscheidt zich hiermee van andere intellectuele eigendomsrechten zoals het merkenrecht, het modelrecht en het octrooirecht.

Maar kun je dat ook bewijzen?
Op een zeker moment zul je met je creatie naar buiten moeten treden. Je stuurt het werk bijvoorbeeld naar een fabrikant, een tv-producent of een uitgever. Om nu te voorkomen dat er een conflict ontstaat over de vraag wie nu eigenlijk de maker (en dus de auteursrechthebbende) is van het werk, is het verstandig je idee te hebben vastgelegd voordat je ermee naar buiten treedt.

Een idee registreren bij de Belastingdienst
Tot 1 januari 2013 was het nog mogelijk om een idee te registreren bij de Belastingdienst. De documenten met het idee werden in een verzegelde envelop gestopt die voorzien werd van een datum/tijd stempel. De documenten (waarvan de inhoud geheim moest blijven) kregen dit stempel natuurlijk niet. Zo' n "poor mans patent" kon later gebruikt worden om aan te tonen dat men de bedenker was van een idee. Het nadeel van deze methode was, dat de envelop slechts één maal geopend kon worden... daarna was het stempel waardeloos.

Registreren bij CC-Proof
Op CC Proof kun je jouw idee snel, safe en simpel registreren. De registratie kan in een later stadium dienen als doorslaggevend bewijs in een eventueel conflict. Daarnaast kan de registratie dienen als een preventief middel om derden te weerhouden er met jouw idee vandoor te gaan. Om derden erop te attenderen dat jij de auteursrechthebbende bent, kun je een copyright notice gebruiken. Deze bestaat uit het teken ©, de naam van de maker en het jaar van eerste openbaarmaking, bijvoorbeeld: © CC Proof B.V. 2008.
CC Proof raadt dit gebruik vanuit preventieve overwegingen aan.

Deze pagina werd verzorgd door CC-Proof  (klik op het logo)CC-Proof

 

Merkentaal

Trefwoordenregister

Verwatering:(ook wel: het verworden tot soortnaam): het verschijnsel dat merknamen in de spreektaal synoniem worden voor een product(soort), en dat andere fabrikanten de oorspronkelijke merknaan overnemen als soortnaam. Een bekend voorbeeld is het merk Walkman, dat in 1979 werd gedeponeerd door Sony.


Wiki onderwerp: Volgende onderwerp.

 

Wij maken gebruik van Google Analytics
Informatie over cookies
   
| home | merkenbureau | vacatures | website | tarieven | links | disclaimer | contact |